REGIONALL EXPRESS SK, s. r. o.
Wolkrova 21
851 01 Bratislava

IČ: 46784837
DIČ: SK2023581186


Prevádzka:

RE-EX SK
Račianska 92
831 02 BratislavaObjednávky:

E-mail: objednavky@re-ex.sk
Tel.: +421 2 2090 1919

Obchodné oddelenie:

Barbora Šindelářová 
Obchodná riaditeľka

 

E-mail: sindelarova@re-ex.sl
Tel.: +421 948 245 246

Silvia Štefaňáková
Nitra, Trnava, Záhorie, Bratislava V. a Rača

 

E-mail: stefanakova@re-ex.sk
Tel.: +421 948 873 133

Jana Pastorková
Bratislava I. a IV.

 

E-mail: pastorkova@re-ex.sk
Tel.: +421 948 776 883

Kristína Antoniová
Bratislava II. a III.

 

E-mail: antoniova@re-ex.sk
Tel.: +421 948 245 697

Vedenie spoločnosti

Marek Čuboň
Konateľ

E-mail: cubon@re-ex.sk
Tel.: +421 948 017 377

Prevádzkový riaditeľ

René Hudec

E-mail: hudec@re-ex.sk
Tel.: +421 948 343 910

Ekonomický riaditeľ / účtovné oddelenie

Ing. Martin Kučera

E-mail: kucera@re-ex.sk
Tel.: +421 948 635 467

Logistika - doprava

Michal Szimeth

E-mail: szimeth@re-ex.sk
Tel.: +421 948 945 863